Velkommen til Portinbo's kennel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

Barbro og Per Audun Pedersen

Jeraldveien 68,

5700 Voss

tlf: 56514916 / 91886049

 

portinbo@online.no

 

 

 

Portugisisk Vannhund

 

       

Portugisisk Gjeterhund             L°wchen